un1 3

Data aktualizacji: 16.08.018

Fundacja RAZEM realizuje projekt: STOP wykluczeniu TAK zatrudnieniu

Projekt realizowany na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

O projekcie

NR PROJEKTU: RPDS.09.01.01-IP.02-02-205/16

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-10-2017r. do 31-03-2019r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 669 064,50 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 602 158,00 PLN

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu „STOP wykluczeniu TAK zatrudnieniu” jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru powiatów: milickiego, trzebnickiego, oleśnickiego, strzelińskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

 

Grupa docelowa:

30 os. (10 mężczyzn i 20 kobiet) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej w wieku 30-64 lata, niepracujące i zamieszkujące wyżej wymienione powiaty. 100% stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe ( w tym utworzenie i aktualizacja IPD), pośrednictwo pracy, indywidualne poradnictwo psychologiczne.
  2. Warsztat umiejętności społecznych.
  3. Szkolenia i kursy zawodowe.
  4. Staże zawodowe.

 

Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Załączniki:

Harmonogram